Tiltakspakke #3 – Kontantstøtte til bedrifter

Kan ditt selskap få kontantstøtte med tiltakspakken? Sjekk selv.

Vi har laget denne kalkulatoren for at du selv skal kunne beregne hvor mye kontantstøtte ditt selskap kan få med tiltakspakke #3. Vi bistår selvsagt gjerne med å både gjøre beregninger og selve søkeprosessen.

Vi tar forbehold om feil og mangler i kalkulatoren og gjør oppmerksom på at resultatene er ment som estimater basert på forventninger til innhold i tiltakspakken.

Omsetning (2019)

Når ble selskapet etablert?

Omsetning (2020)

Legg inn forventet omsetning. Omsetningssvikten danner grunnlag for kontantstøttens størrelse.

 

 

Faste kostnader

Tiltakspakken dekker faste uungåelige kostnader som

  • Husleie
  • Strøm
  • Renovasjon, vann, avløp, renhold mv
  • Leie maskiner, inventar, transportmidler mv
  • Fremmed tjeneste (regnskap, revisjon, rådgivning)
  • Elektronisk kommunikasjon, porto o.l.
  • Forsikringer
  • Netto rentekostnad (rentekostnad - renteinntekt)

Har selskapet fått pålegg om å holde stengt?

Dersom selskapet har fått pålegg om å holde stengt for å unngå smittespredning kan du ha krav på mer støtte. Slike pålegg er gitt til flere bransjer (for eksempel frisørsalonger).

Se hva ditt selskap har rett på

Resultat

Tekst